Privacy- & Cookie verklaring

Voor het verrichten van beveiligdiensten door MHR Service ND 5648.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

MHR Sercurity respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op al onze beveiligingsdiensten die wij aanbieden. Gegevens die worden gevraagd via formulieren op onze website en via opdracht bevestiging formulieren zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je niet informeren over onze diensten en activiteiten. Jouw persoonsgegevens worden zonder je toestemming niet met derde partijen gedeeld.

Bewaartermijnen

Als je een contact-, sollicitatie- of nieuwsbrief inschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor offertes en communicatie in het commerciële traject passen we minimaal de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar toe.

Beveiliging

Alle gegevens die je met MHR Sercurity uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de informatie en link hierboven).

Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan gebruiken. Daarnaast kun U ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer U niet wilt worden benaderd per post of per e-mail met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

MHR Sercurity
Hulststraat 34
2563 GC Den haag
Beveiliging Tel: 06 24 70 21 93
Administratie Tel: 06 24 70 91 80