Zorgbeveiliging

Veiligheid in de zorgsector is een groot begrip. Om de veiligheid van uw personeel, patiënten en bezoekers te kunnen garanderen, is het cruciaal om te weten wie uw instelling bezoeken. Uit ervaring hebben wij geleerd dat algemene objectbeveiliging niet toegepast kan worden op een zorginstelling. Dit door de bijzondere aard van werkzaamheden binnen bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verslavingsklinieken en overige zorginstellingen. Men dient niet alleen rekening te houden met veiligheid en geborgenheid van werknemers, patiënten en bezoekers, maar ook met de verkregen materialen en informatie.