Objectbeveiliging

Objectbeveiliging

objectbeveiliging

Objectbeveiliging is het geheel van beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten bij een bepaald object. Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden, worden alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt tijdens deze rondes gelet op alles wat de organisatie schade zou kunnen toebrengen en op (beginnende) onregelmatigheden, zodat deze tijdig kunnen worden aangepakt.