Horecabeveiliging

Horecabeveiligers

De inzet van MHR horecabeveiligers zijn gebonden aan diverse wetten. Wij volgen expliciet de regels van de NVB. Het takenpakket van onze horecabeveiliger is breed. Handhaving en dienstverlening zijn de belangrijkste taken. Toegangscontrole vindt plaats volgens de huisregels van de horecagelegenheid en de geldende wet- en regelgeving. De huisregels, met daarin de selectiecriteria, worden met de exploitant en MHR Security Service samen opgesteld. Deze regels zijn niet discriminatoir en worden duidelijk en zichtbaar bij de entree opgehangen.